Solcellskunder

Idag är det otroligt populärt att man som både privatperson och företag gör en investering i solceller, något som i sig bidrar till att det finns allt fler solcellskunder att vägleda. Solcellerna blir till en allt mer central del av våra liv, inte bara på grund av att det är en bidragande faktor till en mer hållbar framtid utan också då solceller faktiskt kan göra att du sparar in på en hel del kostnader. Dessutom är det en hållbar investering som sköter sig själv!

I takt med att intresset för solceller växer sig allt större så skapas det också fler och fler möjligheter att få tag i denna smarta lösning.

Olika typer av solcellskunder

Som vi tidigare var inne på så finns det olika typer av solcellskunder som kan erbjudas olika saker, så som privatpersoner, företag och bostadsföreningar. Detta beror inte bara på att solcellskunderna i sig ofta har olika idéer och olika önskemål med solcellsanläggningen, utan en viss solcellskund kan också ha olika förutsättningar och möjligheter vad gäller installationen.

 

  • Solcellskunder i form av företag, så som lantbruk och industrier
  • Solcellskunder i form av privatpersoner
  • Solcellskunder i form av olika bostadsrättsföreningar

Med andra ord kan det vara smidigare och mer tryggt både för kund och installatör att hantera en situation utifrån en viss kategori. Självklart är många företag måna om att erbjuda sina tjänster till alla kunder, men oftast blir det mycket enklare om man helt enkelt har olika paket för olika kundtyper.

 

En företagskund kan till exempel ha en helt annan förfrågan eller en annan plan än vad en privatperson har. Och så kan varje situation också variera från ett företag till en annan, vilket man också kan dela upp i. Beroende på vilket företag du kontaktar så kan de ha olika saker att erbjuda just dig, men ofta är de öppna för förslag och villiga att hjälpa dig!

 

Solceller för privatperson

De flesta solcellsinstallationer som görs idag i Sverige är hos privatpersoner. Allt från sommarstugan till stora villor, placeras solpanelerna på.

De vanligaste argumenten hos privatpersoner som investerar i solceller är att de vill göra en insats för klimatet, minska kostnaden för sin elanvändning eller att man vill bli självförsörjande på el.

Variationen på installationerna är stor på grund av den stora mängden kunder.

Solceller för företag

En typ av solcellskund är just företag, det vill säga solceller för företag. Då menar man alltså inte att företag får en typ av solceller för sig, utan just det som vi tidigare var inne på att företag är en kundgrupp som kan ha olika förväntningar och olika krav jämfört mot privatpersoner.

 

Med tanke på att ett företag kan variera väldigt mycket beroende på vilken verksamhet det gäller så kan såklart även valet eller intresset för solceller också variera. Däremot är det vanligt att ett företag satsar rätt stort på sina solcellsanläggningar ”medan de ändå håller på”, så att de både kan få mer el och med det minska på sina elkostnader.

 

Det finns många solcellsföretag som erbjuder speciallösningar och färdiga paket åt sina företagskunder. Oavsett vad ni kan tänkas vara i behov av och vilka solceller för företag ni vill installera så finns det mängder av lösningar beroende på vad som passar er bäst. Många företag kan också erbjudas någon form av bidrag för solcellsinstallationen.

 

Kanske gäller det en företagsbyggnad, en kontorslokal, en hel anläggning, marker, eller någon annan plats där solceller kan fungera! Det viktigaste är alltid att företaget som ska hjälpa dig med installationen utgår från just era önskemål, behov och förutsättningar för att solcellsanläggningen ska bli så bra som möjligt.

Solceller för lantbruk

En typ av företagsverksamhet är lantbruk. Solceller för lantbruk är en kategori av egen genre, just av den anledningen att lantbruk sällan består av små lokaler eller dolda ytor. Vid lantbruk är det ofta stora ytor, stora arealer och marker, samt stora hus på öppna områden som gäller. Då krävs det att installatören kan just den typen av installationer för att det ska bli så bra och så effektivt som möjligt efter just er situation.

 

Fördelen med solceller för lantbruk är många, inte minst då byggnaderna eller markerna ofta ligger på öppna områden som får stor exponering för solen dagligen. Både lantbruken och markerna har riktigt bra förutsättningar för att solcellsanläggningen ska bli bra, vilket verkligen kan vara smart att dra nytta av.

 

Med tanke på att just lantbruk ofta också har väldigt hög egen förbrukning av el och energi så kan den självproducerande energikällan i form av solceller för lantbruk verkligen göra stor skillnad för diverse kostnader.

 

Att sätta upp en solcellsanläggning som kan generera el till hela lantbruket och till hela gården kan verkligen bidra att till en bättre ekonomi för företaget i fråga. Speciellt om verksamheten är stor och energiförbrukningen är hög, då kan skillnaderna bli stora! Dessutom får man då också chansen att spara in på klimatet genom att förbättra sin energiförbrukning, något som i sig är en framtidssäkerhet.

Solceller för industri

Solceller för industri är en annan typ av kategori för solcellsanläggningar, något som många företag valt att rikta in sig på mer specifikt. Precis som för lantbrukare så kan det för industriföretag vara riktigt smart att satsa på en ordentlig och välfungerande solcellsanläggning på de stora industritaken eller underhållsbyggnaderna.

 

Att göra en solcellsanläggning är ofta väldigt mycket enklare då det rör sig om stora ytor, till skillnad från små byggnader eller områden som endast bidrar till att installationskostnaderna blir väldigt mycket högre. Ju större yta det gäller desto billigare blir det, men samtidigt så ökar också möjligheterna att producera egengjord el direkt från solen.

 

Med andra ord kan industriföretag vinna väldigt mycket på att göra en solcellsinstallation, oavsett om det gäller taket på en byggnad eller någon stor yta av mark som bara stor tom. så mycket el som man kan spara genom att sätta upp solceller på de ytor som ändå inte används, för att sen kunna försörja stora delar av industrin på egen hand.

 

En industri använder ofta stora mängder av både el och energi, som i slutändan kan kosta skjortan för företaget. Med en egen energikälla direkt från solens ljus bidrar man inte bara till enorma kostnadsskillnader på elräkningarna, utan man slipper även vara beroende av andra elbolag och kan på sikt framtidssäkra företaget.

 

Oavsett vilken typ av industri det gäller och vilken typ av solcellsanläggning ni har förutsättningarna för att skapa så finns det gott om företag som kan hjälpa er att hitta rätt. Trots att investeringen i sig kan vara kostsam och krävande, inte minst för stora byggnader, så kommer det verkligen löna sig på sikt – ju större solcellsanläggning desto mer el får ni!

Solceller för bostadsförening

Just bostadsrättföreningar kan vara lite av ett speciellt fall då man pratar om solceller, inte minst då BRF:en ofta består av lägenheter eller andra boenden i ett och samma höghus. Det innebär alltså att man som enskild bostadsägare inte har rätten att bestämma om solceller ska installeras eller inte, utan det gör istället den som äger fastigheten.

 

Vill du installera solceller som privatperson måste du allstå ha en egen byggnad, eller komma med ett förslag till fastighetsägaren som sen blir godkänt. I och med att solceller kan komma med en del förändringar så är det inte alltid en självklarhet att man som fastighetsägare bara helt plötsligt får göra som man vill och bestämma att alla bostäder ska vara med på det.

 

Beroende på bestämmelserna och hur styrelsen ser ut så kan förslaget behöva gå igenom vissa steg för att det ska bli godkänt, inte minst om bostadsägarna har något att säga till om.

 

När man väl kommit underfund med huruvida solceller får installeras eller inte så kommer det ofta bara med fördelar vid installationen, inte minst för bostadsägarna i fråga. Bara för att solcellerna sätts på taket eller annan del av byggnaden så kommer inte all energi kunna bytas ut till solenergi, men i alla fall en del av den.

 

Och som ni sen tidigare vet innebär det fördelar för både miljön och energiförbrukningen, både för privatpersonerna och den stora fastighetsägaren. Hur solcellerna ska fördelas och hur mycket de genererar beror på fastighetens byggnad, men ett faktum är säkert – de bidrar till lägre elkostnader, de skapar en framtidssäkerhet, och de höjer värdet på bostäderna!

Investeringsstöd vid installation av solceller

Som vi tidigare varit inne på så finns det olika typer av bidrag att ta del av vid installation av solcellsanläggning beroende på vilken typ av kund du är. Det av den anledningen att man vill främja klimatsmart energiproduktion och göra så att fler väljer sådana lösningar, för trots att investeringen är smart så är det ofta en kostsam process.

Privatpersoner kan få 20% i bidrag för sin totala investering av solcellsanläggning. Ansökan görs till Boverket 

När det kommer till just solceller för företag så finns det där ett bidrag att ta del av, som då är speciellt anpassat för företag. Här är investeringsstödet statligt och innebär en möjlig minskad kostnad på max 20% av den totala investeringskostnaden.
Även bostadsrättsföreningar har liknande möjligheter att söka stöd för investering i solcellsanläggningar.
Ansökan görs till Boverket.

Om du däremot tillhör landsbygdsprogrammet finns det möjlighet att ansöka om ett stöd på upp till 40% av kostnaden. All denna information kan du antingen hitta hos Jordbruksverket, eller så kan du ansöka om investeringsstöd hos länsstyrelsen.
Ansökan görs till Jordbruksverket.

Kontakt
  • 070–831 28 76
  • lars.hoglund@spiratek.se
  • Landtjärn
    871 92 Härnösand
Kontaktformulär