Produkter

Vår huvudprodukt är att leverera en helhetslösning med trygghetsgaranti för din solcellsanläggning. Det innebär att vi tar ansvar för hela installationsprocessen och alltid till ett fast pris.

Förutom montaget i en solcellsanläggning, ingår komponenterna

Solceller

Solceller hänger ihop i större solpaneler som monteras uppe på fastighetens tak eller på fasaden. När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström.

Växelriktare

För att elen från solcellerna ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare, som omvandlar likström till växelström.

Montagematerial

För att kunna fästa solcellerna används olika typer av infästning beroende på vilket underlag det ska fästas på (plåt, tegel eller något annat). För att solpanelerna ska sitta säker över lång tid, är allt materiel av antingen aluminium eller rostfritt stål.
Även kablaget till solpanelerna förläggs i montageskenorna för att ska skyddas från sol och snö.

Övervakning

Om internet finns tillgängligt, kommer du att kunna övervaka din anläggning kontinuerligt från dator eller smartphone. Därmed kan du enkelt säkerställa att din solcellsanläggning fungerar och arbetar optimalt.

Tillval

Elbilsladdare

Batteriladdaren i alla elbilar klarar enfasladdning. De kan kopplas till vanliga vägguttag och ladda bilens batterier. Bekymret med vägguttag är de inte levererar särskilt mycket ström – högst 16 ampere – men de flesta vägguttag tål inte ens det utan att bli varma och de kan därmed utgöra en brandfara.
Elbilar med större batterier brukar även klara trefasladdning. Grovt förenklat är en trefasladdare tre enfasladdare monterade bredvid varandra. Istället för att belasta en enda fas genom ett klent vanligt vägguttag kan bilen dra en tredjedel så mycket ström från var och en av de tre faserna. Tryggare och bättre!

Läs mer…

 

Batterilagring

Så länge det är ljust får du energi från solcellerna. Genom att mata in överskottselen på elnätet kan du sälja den till ett elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder. 
När solen går ned slutar solcellerna att producera energi. Solpanelerna i sig har ingen möjlighet att spara den el du inte använder under dagen, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner.
Om du inte har batterilager köper du el från din elleverantör under den mörka tiden.

Montering:

Att montera solcellerna på taket är idag det mest vanliga, men möjligheten finns även att montera solcellerna på en fasad. 
Ytterligare en variant till montage är placera solcellerna på marken, fästa på stativ.
Vilket alternativ som passar bäst för just din fastighet tittar vi gemensamt på då vi gör besök hos dig.

Vilka är våra kunder:

Vi säljer och monterar solcellsanläggningar till alla typer av kunder, så som villor, jordbruksfastigheter, flerbostadshus och företag.

Läs mer…

Kontakt
  • 070–831 28 76
  • lars.hoglund@spiratek.se
  • Landtjärn
    871 92 Härnösand
Kontaktformulär