Placering av solceller

Att installera solceller är det allt fler som vill göra idag, vilket både är bra för vårt framtida klimat och för våra privatekonomiska besparingar. Däremot är det inte alla som tänker på att en installation av solceller också kräver en hel del planering och kontroll, både av byggnaden och av platsen i sig. En sådan sak är till exempel hur man ska tänka med placering av solceller, något som verkligen kan vara avgörande för dess resultat och effektivitet. Solceller kommer med många fördelar, men för att de ska funka så bra som möjligt är det också viktigt att placering gjorts på bästa möjliga sätt. Sen är det inte heller alltid möjligt att en solcellsinstallation ens kan äga rum, för finns det ingen yta med bra läge där de kan fästas så kommer det inte ge så mycket. Nedan går vi igenom allt som kan vara nödvändigt att veta om just placering av solceller!

Att tänka på vid placering av solceller

Som tidigare nämnt så är det inte alltid möjligt att installera solceller på en byggnad, något som i sig har att göra med vilka förutsättningar och lösningar det finns för att hitta rätt placering. När man pratar om solceller så är placeringen A och O för att installationen ska ge önskad effekt, så finns det ingen bra placering kan det vara svårt att göra rätt.

 

Självklart kan det vara möjligt att hitta olika lösningar för att på något sätt kunna få solcellerna att vara så effektiva som möjligt ändå. Detta beror då också helt på andra faktorer som kan komma av en viss placering, ett visst område eller en viss byggnad:

 

 • var byggnaden ligger
 • vilken lutning den har
 • takriktning
 • vilken yta det gäller
 • hur den står i förhållanden till solen
 • skuggning

 

Med tanke på att solceller är så pass utvecklade och välgjorda idag så finns det ofta gott om möjligheter att hitta ett sätt som gör att solcellerna fungerar även hos dig. Men sen bör man också vara medveten om att ju sämre placeringen av byggnaden är desto svårare är det att hitta en bra placering för solcellerna.

 

 

Olika byggnader kommer med olika följder, något som också kan vara bra att tänka på då du vill installera solceller. Till exempel så kan taket på en byggnad i högläge vare ett perfekt ställe att fästa solcellerna på, men om taket har fel lutning eller om ytan inte är så bra så kan det fortfarande vara svårt att hitta rätt.

Solceller på tak

Solceller på tak är förmodligen den allra vanligaste, och även den mest praktisk, solcellsinstallationen som förekommer bland alla solcellsinvesterera. Ett tak är en perfekt plats att placera solceller på, just på grund av att det är en yta som sällan används till annat men som i många fall har riktigt hög exponering för solen. Ett tak är också ofta i rätt lutning, vilket gör att det både ger rätt placering men också en effektiv effekt.

 

När det kommer till att placera solceller på tak så finns det lite olika alternativ att välja mellan. Ett av dem är att man installerar solceller på taket i takt med att man bygger nytt och alltså då sätter dit dem i samband med bygget, alltså som själva taket i sig integrerat i grunden.

 

Sen kan man ju såklart också sätta dit solceller på taket utan att renovera eller bygga nytt, och då att man sätter dem direkt ovan på det befintliga taket. Beroende på vad man själv föredrar så kan det finnas gott om lösningar att ta del av. Däremot är det många som gärna önskar att solcellerna ska se ut som ett vanligt tak för att smälta in, något som nämligen går att lösa med dagens teknik.

Integrerade solceller

Att installera ett integrerat solcellstak genom att fästa dit integrerade solceller är både smart och praktiskt, för faktum är att solcellerna agerar likt takets yttre utskikt och fungerar alltså perfekt på egen hand. Det sitter på plats, det smälter in i huset, det skyddar mot väder och vind som det vanliga taket gör, och så bidrar det med egenproducerad energi.

 

Nackdelen är att det inte är överdrivet många installatörer som sysslar med detta, och att projektet blir lite extra omfattande. Ska du bygga nytt eller renovera taket kan det dock vare ett bra alternativ.

Extra takmaterial med solceller på taket

Annars fungerar det minst lika bra att sätta solcellerna direkt på det befintliga taket. Fördelen där är att denna lösning finns hos många installatörer, och att det kan göras på alla tak.

 

Nackdelen är att du in princip placerar ytterligare ett takmaterial, att utseendet inte alltid är så vackert, och att panelerna sticker ut en bit. Men lösningarna finns, så det är bara att hitta det du gillar!

Installera solceller på villa

Fördelen om du har en villa eller ett hus är att du rätt omgående kan installera solceller på taket. Att installera solceller på villa är något som in princip alla villaägare kan ta del av, speciellt om takets yta är av den större storleken. Ju större yta det rör sig om desto mindre blir installeringskostnaden, och desto effektivare avkastning får ni.

 

Det finns många fördelar med att sätta dit ett solcellstak på sin villa, både för miljön och för de privatekonomiska besparingarna. Har ni en stor villa som gärna drar mycket ström kan ni verkligen få stor glädje av att ha en självförsörjande energikälla direkt utanför ert hus, som dessutom kommer från ert annars rätt värdelösa tak.

 

Oavsett om ni har ett enormt slott, en stor villa eller ett mindre hus så kan det finnas många lösningar på hur man kan hitta en passande solcellsanläggning för er. Olika installatörer kan erbjuda olika lösningar, men det finns nästan alltid något som funkar. Självklart beror det också på andra faktorer, så som:

 

 • var er villa eller ert hus ligger
 • hur bostaden är placerad
 • takets lutning och riktning
 • takets form och yta

 

Men, som sagt så kan det verkligen vara värt att kolla om en solcellsanläggning skulle vara möjlig hos er. Ett mindre hus kan också få stor glädje av det, trots att energiförbrukningen kanske inte är så hög. Det finns möjligheter att sälja vidare överskottsenergin, och så kan ni få vissa avdrag för att ni gör er egen el. Dessutom framtidssäkrar ni er genom att placera solceller på er villa, vilket också höjer värdet på den!

Solceller på fasad

En annan möjlighet som kan uppstå då du vill installera solceller på din villa eller din fastighet är det man kallar för solcellsfasader, där man då alltså placerar solcellerna på fasaden. Detta är till exempel smart om man har en hög byggnad där en stor yta av fasaden träffas av solen, eller också om taket inte har rätt förutsättningar för solceller.

 

Precis som att ett solcellstak kan bidra med mycket gott för fastigheten så kan även solceller på fasaden göra det. Dels smälter de ofta in rätt bra i byggnaden, och dels så finns det ofta gott om ytor där solcellerna kan placeras helt rätt. Det kan också öka värdet på fastigheten, och framförallt bidra till bättre energiförbrukning.

Solceller på ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader är främst vanliga på jordbruksfastigheter och då också det är på dom solceller brukar monteras.

Det man bör tänka på är att ekonomibyggnaden och dess tak bör vara i sådant skick att de minst klarar 25–30 år då det är den beräknade livslängden på solpanelerna.

Solcellspark

En annan form av solcellsplacering, det vill säga utöver solceller på tak och solceller på fasad, är det man kallar för solcellspark. Detta är ett fenomen som blivit allt vanligare världen över, inte minst i Sverige där vi har gott om vidsträckta och platta marker som gör perfekta solcellsanläggningar.

 

Solcellspark är precis som en vanlig solcellsanläggning, bara med skillnaden att de är placerade på ett samlat område som ändå inte används till annat. Det kan röra sig om ett stort fält, ett asfalterat område, en fri yta på byggnad, eller annan plats som ger utrymme för en hel park av solceller.

 

Om du exempelvis äger mycket mark, kan det vara väldigt smart att investera i en solcellspark. Det är även i vissa lägen då kommuner eller liknande gått in och beslutat att ett visst område ska förvandlas till ett solcellsområde, både för naturens skull och för möjligheten att spara på energin.

 

Precis som att man kan sälja överskottsenergin om du har en privat solcellsanläggning är det även med en solcellspark möjligt att göra en liten vinst, speciellt om du har stora arealer täckta med solpaneler.

 

Däremot kan det krävas bygglov i vissa fall om parken ändrar miljön, och så kan du behöva söka om tillstånd samt anmäla dig för att agera återförsäljare av solenergi. Oavsett vilken solcellsanläggning du vill göra, var du tänkt placera dem och hur du planerar att investera så finns det mycket hjälp att få – tillsammans kan vi med solceller bidra till en bättre framtid för oss alla!

Kontakt
 • 070–831 28 76
 • lars.hoglund@spiratek.se
 • Landtjärn
  871 92 Härnösand
Kontaktformulär