Ekonomi solceller

Det är många som börjar intressera sig för att installera solceller på sina bostäder eller företagsbyggnader, inte minst om man har en rätt stora byggnader. Utan att överdriva så kommer solceller med mängder av fördelar, och då menar vi inte bara för klimatet. Faktum är att det även finns fördelar för din ekonomi med solceller. Det i sig är en anledning till att allt fler intresserar sig för processen om att installera en solcellsanläggning, just för att man vill minska sina elkostnader och samtidigt bidra till en bättre framtid. Fortsätt läsa om ni vill få reda på mer djupgående detaljer om varför solceller är fördelaktigt för din ekonomi!

Hur påverkas min ekonomi av solceller?

Innan vi går in på de lite djupare detaljerna så tänkte vi bara gå igenom vad det faktiskt är som bidrar till att solcellerna kommer med så fördelaktiga följer av solcellsanläggningar. Till att börja med så är elräkningar en kostnad som bara trillar rakt ner i sanden.

 

Och man skulle utan tvekan kunna tro att vi alla kan konstatera att elkostnaderna ofta är en utgift som man upplever som onödigt hög, inte minst under de kallare månaderna då både det ena och det andra står och drar för att hålla hushållet i rullning. Självklart måste man försörja huset och se till så att det är möjligt att bo där hela året om, men att de höga elkostnaderna kan svida lite extra i plånboken är ett faktum för många.

 

Solceller är istället en form av investering som både håller länge och som bidrar med mycket gott. Det är absolut inte gratis att installera solceller på sin byggnad, men det är inte heller samma typ av kostnad som elräkningarna. När du installerar solceller kan du känna dig säker på att du gör en investering för framtiden både för klimatet och för din plånbok.

Lönsamhet med solceller

Utöver att solcellerna verkar som en både klimatmässig och privatekonomisk investering för framtiden finns det en del andra saker som bidrar till lönsamhet med solceller.

Till exempel så finns det möjligheter att få bidrag för investering i din solcellsanläggning, något som alla kan ansöka om att få.

Du får även skattereduktion för den el du sålt till elnätet och så få du så klart betalt för din överskottsenergi som du sålt till ditt elbolag.

 

Att räkna ut sin återbetalningstid / payoff för sin solcellsanläggning kan vid första anblicken verka ganska enkelt men när man sätter sig in i det, märker man att det är ganska komplext. När man väl har fått med alla delar och förhållanden i kalkylen för att beräkna payofftiden inser man att det finns parametrar som är svåra att förutse den närmsta tiden. Så som, hur ser elpriset ut om 10, 20, 30 år? Hur ser räntan ut om 10, 20, 30 år?

 

Generellt brukar man prata om att payofftiden för solceller är 10–15 år.

Oavsett vilken payofftid du kommer fram till, är det ett faktum att investeringen kommer att bidra med mycket positivt både för dig själv, ditt hushåll och klimatet!

Hur fungerar en installation av solceller?

Som vi tidigare varit inne på så är solceller en form av framtidsinvestering som alla kan få stor nytta av, alltså inte bara klimatet och energibesparingen. Det kan kosta en hel del att investera i solceller, men när det väl är på plats så kommer det ofta med många fördelar och på sikt även betalar tillbaka kostnaden.

 

Det är inte en överdrift att solcellsanläggningar kommer med många fördelar, och det gäller alla typer av investeringar som har med solceller att göra. Både för privata bostäder, för företagslokaler, för hyreshus och för andra typer av byggnader kan solcellerna se till att elförbrukningen är självförsörjande. Vilket innebär att man under året producerar lika mycket elenergi som man konsumerar under året.

 

Men hur fungerar det egentligen med installation av solceller? Det hela är egentligen inte så svårt, speciellt inte om du kontaktar ett professionellt installationsföretag som kan hjälpa dig med allt som rör projektet. Det börjar med en kontroll av byggnaden eller marken för att se vilka möjligheter som finns att installera solceller hos dig, följt av att man sätter upp en plan.

 

Sen är det helt enkelt inte svårare än att du som kund får ta del av en offert för att se vad som gäller och hur det kommer att gå till. Installationen sker med ditt godkännande, och sen kan du även få hjälp med underhåll efter några år om det skulle behövas.

Fördelen med solceller är de medför ett litet ingrepp på våra befintliga byggnader, de håller väldigt länge, lågt underhållsbehov, de stör inte dig eller andra i din närhet och du får mer pengar kvar i plånboken!

Pris för installation av solceller?

Innan vi går in lite mer på vilka bidrag och kostnadsreduktioner du kan få vid en installation av solceller så kan vi kolla lite närmare på ungefär vad det kostar att installera solceller. Pris för solceller kan variera beroende på vilket företag du tar hjälp av, men generellt så rör det sig om några tusenlappar per kW.

 

En allmän riktlinje för priset är att du får ett lägre slutpris om du gör en större investering på en större yta, exempelvis om du installerar på 70kvm eller om du gör det på 25kvm. Det slutgiltiga priset kan också variera av andra faktorer, alltså utöver vilket företag du väljer och hur stor yta du installerar på.

 

  • vilken typ av solceller du väljer
  • hur effektiva solcellerna är
  • vilket läge och placering byggnaden har
  • vilket underlag solceller placeras på
  • om/ hur mycket bidrag du kan få för din installation

 

Kort och gott är det svårt att ge ett direkt svar på vad solcellerna kommer att kosta, vilket då även kan variera beroende på vilken byggnad det gäller. Men oavsett om det rör sig om några tusenlappar eller väldigt mycket mer än det så kommer investeringen att löna sig, både på kort och lång sikt. Återbetalningen kan ta några år, men den kommer!

Återbetalningstid för solceller?

Att du på både kort och lång sikt kan komma att få en typ av återbetalning för dina solceller är ett faktum som alla kan se framemot. Däremot finns det olika typer av återbetalning, som då också kan ta olika lång tid. Här är också faktorer så som solcellsanläggningens storlek, dess effektivitet, kostnad för installation, underhåll och möjlighet att få betalning för överskott.

 

Något som däremot är en rätt direkt återbetalning vid installation av solceller är att du få minskade elkostnader, samt möjligheten att lagra egentillverkad energi. Efter en period kommer du då kunna sälja vidare denna lagring av överskottselen och på så sätt få lite betalt för det, vilket i sig också är en form av återbetalning.

 

Men, detta är inte något som betalar för hela investeringen. Beroende på hur effektiva solcellerna är, vilket läge de ligger i, vilka bidrag och avdrag du fick från början, samt storleken på anläggning kan åren variera. Räkna med 10–15 år, där mindre anläggningar ofta tar lite längre tid än större.

 

En fördel är dock att en solcellsanläggning håller i omkring 25–40 år med minimalt underhåll. Med andra ord har du ett flertal år som du endast ”tjänar på solcellerna” efter det att du fått allt återbetalt. Trots att investeringen kostar en del så kommer det verkligen löna sig på sikt om allt går som det ska!

Vilka bidrag för solceller kan jag få?

Den här frågan har vi varit inne och snuddat på lite längre upp i texten, alltså att du som investerar i solceller både kan få bidrag, avdrag och även lite extra betalt för överskottet. Vad gäller just bidrag för solceller har du som kund, både privat och företag, möjligheten att ansöka om ett så kallat investeringsstöd då du vill skaffa en självförsörjande energikälla.

 

Detta bidrag finns till då Sveriges regering vill främja installationen av solceller, och helt enkelt göra det enklare och mer tillgängligt att investera i dem. För som sagt så är det en viss kostnad att installera solceller, så med detta solcellsbidrag på upp till 20% blir det betydligt mindre kostsamt.

 

För att ansöka om det här bidraget för solceller krävs det inte mer än att du anmäler ditt intresse till länsstyrelsen för ditt specifika län, och sen får du helt enkelt vänta på svar. Det bästa är att det idag är väldigt många som får beviljat bidrag för solceller, vilket i sig är en positiv faktor som kan bidra till att allt fler väljer en mer klimatvänlig energianvändning. 

Skattereduktion vid solceller – vad gäller?

En annan form av bidrag för solceller är den möjlighet där du efter installering av solcellsanläggning kan få skattereduktion för den el du säljer. Att få skattereduktion för sin solcellsel är något som både privatpersoner och företag kan ta del av, bara med skillnaden att reglerna kan variera något.

Du ska klassas som mikroproducent för att få skattereduktion. Läs här vad som krävs för att klassas som mikroproducent.

Skattereduktion gäller bara för förnybar energi som kommer från just sol, vind eller vatten. Det innebär att om du har installerat solceller så finns det möjlighet till skattereduktion.

För att inte göra det allt för krångligt kan vi bara säga att så länge du får ett visst överskott som du är villig att sälja vidare så kan du få skattereduktion i motsvarighet för den sålda energin. Däremot krävs det vissa saker för att det ska vara giltigt, och även att du uppfyller vissa villkor. Detta kan variera beroende på om det gäller privat byggnad eller företagslokal.

Kort och gott så kan en installation av solceller vara väldigt lönsamt för in princip alla, både privatpersoner och företag som har en passande byggnad eller viss mark att tillgå. Det finns många förmåner att ta del av som kan bidra till minskade kostnader, och på sikt så kommer allt betalas tillbaka flera gånger om! Tillsammans kan vi göra en stor insats för klimatet.

Kontakt
  • 070–831 28 76
  • lars.hoglund@spiratek.se
  • Landtjärn
    871 92 Härnösand
Kontaktformulär